info@bebelindo.cz+420 778 516 567 (Po - PÁ: 9:00-18:00 hod)

Reklamace a vrácení

UPLATNĚNÍ REKLAMACE REKLAMAČNÍ LIST

Ke stažení ZDE

Formulář prosíme vytiskněte, vyplňte a při reklamaci přiložte ke zboží.

Kupující :

Jméno a příjmení …………………………………………………..

Adresa …………………………………………………..

Telefon : ………………………………………………

Email : ………………………………………………….

 

Prodávající :

Bebelindo.cz, Iulia Mandiš
Tuchoraz 190
Tuchoraz 282 01
IČO : 05913594
DIČ : neplátce DPH

 

Reklamované zboží :

označení zboží ………………………………….……………………………………………….

datum prodeje …………………………………

číslo kupního dokladu (faktury) …………………………………

 

Popis závady :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Obsah balení při předání do reklamačního řízení :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „6. REKLAMAČNÍ ŘÁD“ a bodem „8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ“ obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

 

 

 

Datum ..............................................                                   Podpis kupujícího..............................................

 


 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD
V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

6.1. Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

6.2. Reklamaci včetně odstranění vady IULIA MANDIŠ vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.3. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

6.4. Pro reklamaci pošlete zpátky zboží poštou nebo přepravní společností. Vrácení probíhá nejdříve zabalením reklamovaného zboží, ke kterému přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopií nákupního dokladu a vaší zpětnou adresou, případně i s číslem vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz.
Zboží odešlete na adresu: IULIA MANDIŠ , Tuchoraz 190 , Tuchoraz 28201

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.